Εταιρική ταυτότητα

About

BLIND STUDIO IKE

Εταιρικό κεφάλαιο: 4.500,00 ευρώ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 132994506000
ΑΦΜ 800630116

 

1500 εταιρικά μερίδια, Καραντζας Χαράλαμπος, ΑΦΜ 117503890, διαχειριστής της ΙΚΕ, Δ/νση Μωρέας 15, Θεσσαλονίκη
1500 εταιρικά μερίδια, Χατζής Παναγιώτης, ΑΦΜ 144195280, μέλος της ΙΚΕ, Δ/νση 
1500 εταιρικά μερίδια, Ταουσάνης Νικόλαος, ΑΦΜ 135095979, μέλος της ΙΚΕ, Δ/νση Ολύμπου 61, Θεσσαλονίκη

ΕΔΡΑ: Βαλαωρίτου 7, 54626 Θεσσαλονίκη

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
we are waiting!

How can we help?